European Railway Network

De tilknyttede konsulenter tilbyder bl.a. disse ydelser:

 

 

 • Økonomistyring og budgetkontrol
 • Systematisk analyse af virksomhed, Due diligence

 

 • Damage Control
 • Risikoanalyser
 • Risk management

 

 • EU & offentlige udbud, samt kravsspecifikationer

 

 • Kvalitetsstyring
 • Certificering
 • Kvalitets Audits 1-2-3 parts

 

 • Rådgivning i henhold til
  • EU direktiver for operatør- og infrastrukturvirksomheder
 • Trafikstyrelsen
 •  

  • Myndighedsgodkendelser af
   • jernbane operatør- og infrastruktur virksomheder (SE, NO, DE, DK)
 • sikkerhedsorganisationer type A og B (SE, NO, DE, DK)
 • kommunale stamspor, industri- og havnespor
 • rullende materiel, overensstemmelseserklæringer og ibrugtagningstilladelser (SE, NO, DE, DK)
 •  

  • Opstart og implementering af Sikkerhedsorganisationer (SE, NO, DE, DK)

   

  • Samfærdselsordninger ved grænseoverskridende jernbanetrafik (SE, NO, DE, DK)

   

  • Arbejdssikkerhedsplaner i forbindelse med sporarbejder (SE, NO, DE, DK)

  Copyright © All Rights Reserved 91-440.com ApS